14 dní na vrátenie tovaru2 ročná záruka Kontakt Všetko o nákupe 0

Pravidlá vernostnej akcie

Podmienky akcie „PHILIPS“

(ďalej len „Akcia“)

(ďalej len „Podmienky“)

1     Doba a miesto konania Akcie

       Akcia prebieha v termíne od 29. 10. 2018 do 3. 2. 2019 vrátane (ďalej len „Doba konania akcie“) na čerpacích staniciach Shell v Slovenskej republike (ďalej len „Miesto konania akcie“).

2    Účasť na Akcii

      Účastníkom Akcie môže byť iba člen vernostného programu Shell ClubSmart. Každý člen vernostného programu Shell ClubSmart sa môže zúčastniť Akcie aj opakovane, t.j. počas Doby konania akcie môže získať ľubovoľný počet zľavových kupónov PHILIPS, a využiť ich pri nákupe ľubovoľného počtu vybraných produktov značky Philips tak, ako je uvedené v týchto Podmienkach.

3    Mechanika Akcie

3.1 Každý člen vernostného programu Shell ClubSmart, ktorý počas Doby konania akcie jednorazovo natankuje a riadne uhradí v Mieste konania akcie minimálne 25 litrovpaliva Shell FuelSave (t.j. Shell FuelSave a Shell FuelSave Diesel), dostane od obsluhy 1 zľavový kupón PHILIPS na zľavu vo výške 10% z ceny vybraného produktu značky Philips.

3.2 Každý člen vernostného programu Shell ClubSmart, ktorý počas Doby konania akcie jednorazovo natankuje a riadne uhradí v Mieste konania akcie minimálne 25 litrov paliva Shell V-Power (t.j. Shell V-Power 95, Shell V-Power Racing 100 a Shell V-Power Diesel), dostane od obsluhy 2 zľavové kupóny PHILIPS, každý na zľavu vo výške 10 % z ceny vybraného produktu značky Philips.

3.3 Každý člen vernostného programu Shell ClubSmart môže pri jednorazovom nákupe aspoň 25 litrov paliva získať vždy maximálne 1 zľavový kupón PHILIPS, resp. 2 zľavové kupóny PHILIPS v prípade nákupu palív Shell V-Power, a to aj vtedy, ak jednorazovo zakúpi niekoľkonásobne väčší objem paliva.

3.4 Zákazník môže zľavové kupóny PHILIPS využiť len pri nákupe vybraných produktov značky Philips predávaných v internetovom obchode prevádzkovanom prostredníctvom webovej stránky www.philips.sk/shell (ďalej len „Internetový obchod“).

4    Uplatnenie zľavových kupónov PHILIPS

4.1 Zľavový kupón PHILIPS obsahuje unikátny kód, ktorý je určený na uplatnenie zľavy z ceny vybraného produktu značky Philips. Platnosť všetkých zľavových kupónov je obmedzená do 17. 2. 2019 (vrátane); po uplynutí tejto doby zákazník nebude môcť zľavu uplatniť. Zľavové kupóny PHILIPS nie je možné zameniť za peňažný či vecný ekvivalent.

4.2 Zľavové kupóny je možné kombinovať, avšak na nákup 1 produktu Philips je štandardne možné súčasne použiť maximálne 4 zľavové kupóny, t.j. z ceny jedného produktu je možné štandardne získať zľavu vo výške maximálne 40 %, pričom na niektoré produkty Philips je možné súčasne použiť maximálne 5 zľavových kupónov, t.j. z ceny jedného takéhoto produktu je možné štandardne získať zľavu vo výške maximálne 50 %. V tabuľke v bode 5 nižšie sú uvedené produkty a výška maximálnej zľavy, ktorú je možné k príslušnému produktu získať.

4.3 Účastník akcie berie na vedomie, že právny vzťah založený kúpnou zmluvou uzavretou na základe objednávky vybraného produktu značky Philips v Internetovom obchode sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami prevádzkovateľa Internetového obchodu. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú dostupné na www.philips.sk.

5   Zoznam produktov značky Philips, pri nákupe ktorých možno uplatniť zľavu

5.1 Využitím kódu, ktorý je vyznačený na zľavovom kupóne PHILIPS, možno v Internetovom obchode uplatniť zľavu z ceny týchto produktov:

Názov produktu

Maximálna zľava

Čistička vzduchu AC2889/10

50%

Parný generátor GC576/60

40%

Smothie mixer HR3664/90

40%

Rýchlovarná kanvica HD9359/90

40%

Automatický kávovar SM5573/10

50%

Automatický kávovar EP5364/10

50%

Sonická zubná kefka HX9192/02

50%

IPL Lumea Prestige BRI954/00

50%

Holiaci strojček S5672/41

40%

Zastrihávač fúzov BT7512/15

40%

Automatická kulma BHB876/00

40%

Robotický vysávač FC8822/01

50%

Naparovač odevov GC576/60

40%

5.2 Účastník akcie berie na vedomie a akceptuje, že niektoré z produktov uvedených v odseku 5.1 môžu byť v ponuke internetového obchodu www.philips.sk/shell nedostupné a chýbajúci produkt bude v takomto prípade nahradený iným produktom PHILIPS v zodpovedajúcej kvalite.

6    Postup pri nákupe produktov PHILIPS a uplatňovanie zľavových kupónov PHILIPS

6.1  Účastník akcie musí pri nákupe produktov PHILIPS dodržať nasledujúci záväzný postup:
        Účastník akcie si vyberie produkt PHILIPS v internetovom obchode prostredníctvom webovej stránky www.philips.sk/shell;
        Účastník akcie uplatní zľavový kupón alebo zľavové kupóny v ľubovoľnom počte, avšak vždy len do maximálnej výšky zľavy stanovenej pre jednotlivé produkty, a to prostredníctvom zadania unikátnych kódov vyznačených na zľavových kupónoch;
        Účastník akcie vyplní údaje požadované prevádzkovateľom internetového obchodu www.philips.sk/shell;
        Účastník akcie berie na vedomie a akceptuje, že všetky vzťahy počnúc objednávkou produktov PHILIPS a končiac prípadnou reklamáciou týchto produktov sa riadia obchodnými podmienkami prevádzkovateľa internetového obchodu dostupnými na www.philips.sk/shell;
        Účastník akcie odošle objednávku.

 7   Informácia o partnerovi akcie a predajcovi tovaru

 7.1 Partnerom Akcie je spoločnosť Philips Česká republika s.r.o., so sídlom Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, 186 00 Praha 8, IČO: 639 85 306, zapísaná v Obchodnom registri vedenom u Městského soudu v Praze, oddiel C, vložka 38206 (ďalej len „Partner akcie“).
 7.2 Predajcom produktov PHILIPS je spoločnosť Excursion Services s.r.o., IČO 47 743 476, so sídlom Továrenská 10, 811 09 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 98507/B.

8    Ďalšie podmienky Akcie

8.1 Člen vernostného programu Shell ClubSmart môže počas Doby konania Akcie získať zľavový kupón PHILIPS na zľavu vo výške 10% z ceny vybraného produktu Philips v Internetovom obchode aj bez nákupu paliva, a to výmenou za 150 Shell ClubSmart bodov buď v Mieste konania Akcie alebo prostredníctvom svojho Online účtu. Práva a povinnosti vyplývajúce z členstva vo vernostnom programe Shell ClubSmart sa riadia Všeobecnými pravidlami a podmienkami Shell ClubSmart dostupnými na www.shellsmart.com.

8.2 Spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo upraviť pravidlá tejto Akcie zo závažných dôvodov, zvlášť zmeniť Dobu trvania akcie.

8.3 Účasťou na Akcii vyjadruje zákazník súhlas s týmito Podmienkami.